Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja

Nemanjina 11
11000 Beograd
kabinet@mprrpp.gov.rs
Telefon: 011/361-77-17; 361-76-93
Faks: 011/361-9828

Državni sekretar

Milana Rakić
Nemanjina 11
11000 Beograd
milana.rakic@mprrpp.gov.rs
Telefon: 011/361-77-17; 361-76-93
Faks: 011/361-9828
 

Odnosi sa javnošću

Mirjana Pavičić, PR
Nemanjina 11
11000 Beograd
info@mprrpp.gov.rs
Telefon: 011/36-21-531
Faks: 011/361-9828
Mobilni: 064/81-66-475

Sekretar ministarstva

Jasmina Milošević
Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd
jasmina.milosevic@mprrpp.gov.rs
Telefon: 011/31-31-359; 31-31-361
Faks: 011/31-31-394
 

Odeljenje za pravne i opšte poslove

Načelnik Odeljenja Sonja Vukadinović

Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd
Telefon: 011/3132-571
Sonja.vukadinovic@mprrpp.gov.rs
 

Odsek za finansijsko – materijalne poslove

Šef Odseka Dijana Stanković
Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd
Telefon: 011/2856-603
Dijana.stankovic@mprrpp.gov.rs
 

Grupa za realizaciju i praćenje javnih nabavki

Rukovodilac Grupe Ljubodrag Milovanović
Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd
Telefon: 011/3132-576
Ljubodrag.milovanovic@mprrpp.gov.rs
 

Grupa za vozni park

Rukovodilac Grupe Milan Spasojević
Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd
Telefon: 011/2856-671
milan.spasojevic@mprrpp.gov.rs

Državni sekretar

dr Srđan Belij
Omladinskih brigada 1
11070 Beograd
srdjan.belij@mprrpp.gov.rs
Telefon: 011/31-31-357
Faks: 011/28-56-657
 
 

Pomoćnik ministra

 
Slobodan Erdeljan
Omladinskih brigada 1
11070  Beograd
slobodan.erdeljan@mprrpp.gov.rs
Telefon: 011/311-04-63
Faks: 011/28-56-657
 

Grupa za sistemsko uređenje oblasti održivog korišćenja prirodnih resursa

 
Rukovodilac Grupe Slavica Stojanović
Omladinskih brigada 1
11070 Beograd
Telefon: 011/31-22-144
Slavica.stojanovic@mprrpp.gov.rs
 

Grupa za obnovljive izvore

 
Rukovodilac Grupe Slobodan Cvetković
Omladinskih brigada 1
11070 Beograd
Telefon: 011/21-58-793
Slobodan.cvetkovic@mprrpp.gov.rs
 

Odeljenje za zaštitu i održivo korišćenje ribljeg fonda

 
Načelnik Odeljenja Sonja Gašić
Omladinskih brigada 1
11070 Beograd
Telefon:011/26-96-432
Sonja.gasic@mprrpp.gov.rs
 

Odsek za održivo korišćenje ribljeg fonda

 
Šef Odseka Dušan Ognjanović
Omladinskih brigada 1
11070 Beograd
Telefon: 011/26-96-432
Dusan.ognjanovic@mprrpp.gov.rs
 

Odsek za inspekcijski nadzor u oblasti korišćenja ribljeg fonda

 
Šef Odseka Vinko Bajkanović
Vinko.bajkanovic@mprrpp.gov.rs
 

Odeljenje za prirodne resurse i vrednosti zaštićenih područja

 
Načelnik Odeljenja Aleksandra Došlić
Omladinskih brigada 1
11070 Beograd
Telefon: 011/31-31-569
Aleksandra.doslic@mprrpp.gov.rs
 

Odeljenje za očuvanje vrednosti zaštićenih područja

 
Šef Odseka Lidija Stevanović
Omladinskih brigada 1
11070 Beograd
Telefon: 011/31-31-569
Lidija.stevanovic@mprrpp.gov.rs
 

Odsek za inspekcijski nadzor u oblasti održivog korišćenja prirodnih bogatstava

 
Šef Odseka Vesna Mitrović
Omladinskih brigada 1
11070 Beograd
Telefon: 011/31-22-896
Vesna.mitrovic@mprrpp.gov.rs
 
 
Pisarnica:
 
Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja
Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd
 

Državni sekretar

mr. Tomislav Šubaranović
Omladinskih brigada 1
11070 Beograd
Telefon: 011/31-22-852; 011/31-22-853
Faks: 011/ 31-22-613
email: tomislav.subaranovic@mprrpp.gov.rs
 

Pomoćnik ministra

 
Zoran Danilović
Omladinskih brigada 1, 11070 Beograd
Telefon: 011/31-22-853; 011/31-22-852
Faks: 011/ 31-22-613
eMail: zoran.danilovic@mprrpp.gov.rs
 

Odeljenje za geologiju

 
Načelnik Odeljenja Dušan Sajić
Omladinskih brigada 1, 11070 Beograd
Telefon: 011/28-56-153
email: Dusan.sajic@mprrpp.gov.rs
 
 

Odsek za geološka istraživanja

 
Šef Odseka Velizar Nikolić
Omladinskih brigada 1
11070 Beograd
Telefon: 011/31-11-851; 011/28-56-613
email: Velizar.nikolic@mprrpp.gov.rs
 

Odsek za poslove geološke inspekcije

 
Šef Odseka Srđan Milenković
Omladinskih brigada 1, 11070 Beograd
Telefon:011/28-56-138
email: Srdjan.milenkovic@mprrpp.gov.rs
 

Odeljenje za rudarstvo

 
Načelnik Odeljenja Dragica Jagodić Krunić
Omladinskih brigada 1, 11070 Beograd
Telefon: 011/28-56-151
email: Dragica.jagodickrunic@mprrpp.gov.rs
 

Odsek za eksploataciju mineralnih sirovina i druga geološka istraživanja

 
Šef Odseka Dragana Jelisavac Erdeljan
Omladinskih brigada 1, 11070 Beograd
Telefon: 011/28-56-151
email: Dragana.erdeljan@mprrpp.gov.rs
 

Odsek za poslove rudarske inspekcije

 
Šef Odseka Siniša Tanacković
Omladinskih brigada 1, 11070 Beograd
Telefon: 011/22-87-692
email: Sinisa.tanackovic@mprrpp.gov.rs
 

Odsek za investicije u oblasti geologije i rudarstva

 
Šef Odseka Jelena Milenković
Omladinskih brigada 1, 11070 Beograd
Telefon: 011/28-56-134
email: Jelena.milenkovic@mprrpp.gov.rs
 

Odsek za sistemsko uređenje oblasti geologije i rudarstva

 
Šef Odseka Milica Zorić
Omladinskih brigada 1, 11070 Beograd
Telefon: 011/28-56-132
email: Milica.zoric@mprrpp.gov.rs
 
 
Pisarnica:
 
Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja
(sa naznakom za Sektor za rudarstvo i geologiju)
Omladinskih brigada 1
11070 Beograd

Načelnik Odeljenja Svetlana Čeperković

Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd
Telefon: 011/31-22-877
email:  svetlana.ceperkovic@mprrpp.gov.rs