• Склопљени  уговори  о субвенционисању заштићених природних добара од националног интереса

Склопљени уговори о субвенционисању заштићених природних добара од националног интереса

  • 10.4.2014.
Уредбом о распореду и коришћењу средстава за субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса за 2014. годину, утврђени су услови и начин распореда и коришћења средстава за субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса.
  • Радна верзија предлога нацрта закона о земљишту као природном ресурсу

Радна верзија предлога нацрта закона о земљишту као природном ресурсу

  • 09.4.2014.
У складу са вредновањем педолошких ресурса у оквиру Одељења за природне ресурсе и вредности заштићених подручја Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања, указала се потреба израде кровног Закона о земљишту као природном ресурсу који  би се односио на све секторске политике и интегралну заштиту земљишта.
Видео
Овде можете да видите видео материјал Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања.

Погледајте >>>

Галерија
Овде можете видети фото галерију Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања.

Погледајте >>>