Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

29. март 2015.

У складу са чланом 43. став 1. Закона о заштити природе („Службени гласник Републике Србије“, број 36/09, 88/10, 91/10-исправка)

 оглашава ЈАВНИ УВИД И ЈАВНУ РАСПРАВУ

НА ПРЕДЛОГ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА И СТУДИЈА ЗАШТИТЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „СУВА ПЛАНИНА“, СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „ЗЕЛЕНИКА“, СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „ИЗНАД ТАТАЛИЈЕ“, СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „ТЕСНЕ ЈАРУГЕ“ И СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „ДОЛИНА ПОТОКА БИГАР“ (више…)

26. март 2015.

1„Принцип ефективног и ефикасног управљања отпадом подразумева правилно управљање постојећим ресурсима у коме се отпад посматра као ресурс који се мора искористити. Ефикасна употреба отпада и усвајање свих принципа који су дефинисани европском легислативом, представљају предуслове за развој рециклажне индустрије, али и за целокупно унапређење концепта одрживог развоја у нашој земљи“, изјавила је данас министар пољопривреде и заштите животне средине проф. др Снежана Богосављевић Бошковић на конференцији o учешћу привaтнoг сeктoрa у услугaмa прeрaдe и oдлaгaњa oтпaдa. (више…)

26. март 2015.

slika 1„Могућности за коришћење енергије произведене из биомасе значајна је са више аспеката. Неизвесност и несигурност у снабедевању енергијом, ефекти загађења животне средине, као и последице климатских промена са којима се суочавамо последњих година указују на то да морамо размишљати о алтернативним изворима енергије. У складу са тим, сектори пољопривреде и животне средине представљају кључне сегменте у којима ће се осетити ефекти реструктуирања енергетског сектора и прелазак са необновљивих на обновљиве енергетске изворе. (више…)

25. март 2015.

1У Суботици је одржан састанак између представника Министарства пољопривредеи заштите животне средине, града и ЕУ. На састанку је било речи о пројекту Регионалне депоније, као и другим еколошким пројектима. Речено је да би први грађевински радови на изградњи Регионалне депоније требало да почну у јуну и да се цео пројекат заврши до 28.јануара 2017.године. (више…)

24. март 2015.

biomasa„Министарство пољопривреде и заштите животне средине и GIZ већ неколико година веома успешно сарађују на реализацији пројеката од заједничког интереса, и досадашња финансијска и стручна подршка је за Србију од непроцењивог значаја. Посебно желим да истакнем значај пројекта који има за циљ успостављање одрживог тржишта енергије произведене из биомасе у Србији, са којим смо већ остварили значајну сарадњу и очекујемо да се ова сарадња настави и убудуће“, рекла је државни секретар Министарства пољопривреде и заштите животне средине Стана Божовић, приликом обраћања на јавном слушању на тему „Могућности за ефикасније коришћење биомасе у енергетске сврхе у Републици Србији“. (више…)

23. март 2015.

IMG_1361„Данашња конференција под називом “Животна средина: Изазов и прилика за развој Србије“ има за циљ да представи досадашње резултате рада сектора заштите животне средине у оквиру Министарства, представи обавезе и могућности целокупног српског друштва у овој области, нарочито у процесу придруживања Републике Србије ЕУ, и помогне даље активно учешће свих заинтересованих страна у процесу достизања планираних стандарда и циљева заштите животне средине,“ рекла је државни секретар Стана Божовић, обраћајући се на Конференцији, коју организује Министарство пољопривреде и заштите животне средине у сарадњи са Регионалним центаром за животну средину централне и источне Европе (REC). (више…)

23. март 2015.

ekran1Учешће на другом годишњем састанку и трећој Скрининг радионици у оквиру пројекта ЕКРАН (Регионална мрежа за приступање у области животне средине и климатских промена), а у вези израде Пилот пројекта за управљање сливом реке Дрине у оквиру Радне групе за управљање водама и квалитет вода. (више…)

22. март 2015.

У буџету за 2015. годину планирана су и одобрена средства за два приоритетна пројекта збрињавања опасног отпада Прва искра, Барич и „ECO-GAS MGS“, Шабац. Опасан отпад који се налази на овим локацијама биће коначно збринут у току 2015. године. (више…)

КОРИСНИ ЛИНКОВИ
Агенција за заштиту животне средине Републички хидрометеоролошки завод Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије Завод за заштиту природе Србије